Hoe werken we?

Lekdetectie. Een lek kan meerdere oorzaken hebben. We beschikken dan ook over diverse, geavanceerde technieken. Naargelang de situatie, hebben we steeds een aangepaste detectiemethode.

Akoestisch

Deze techniek is handig bij het opsporen van waterlekken in ondergrondse leidingen. Door de druk stroomt water uit het lek. Dit geluid veroorzaakt trillingen. Deze trillingen registreren we aan de oppervlakte met een aangepaste microfoon. Op die manier detecteren we de locatie van het probleem.

Endoscopie

De binnenkant van de leiding wordt aan een uitvoerige controle onderworpen met behulp van geavanceerde camera’s. Het formaat van de camera varieert naargelang de diameter van de leiding. Dankzij het beeldmateriaal lokaliseren we nauwgezet de lekkage.

Thermografie

Deze techniek is onder meer aangewezen bij het opsporen van waterlekken in vloerverwarming. Met een infraroodcamera is het mogelijk om zelfs het kleinste temperatuurverschil te meten. Zo is het dus niet nodig om uw hele vloer open te breken.

Drukmeting

Het is niet altijd meteen duidelijk in welk deel van de installatie er zich een lek bevindt; Dankzij drukmetingen kunnen we de probleemzone preciezer afbakenen.

Traceergas

Deze techniek wordt toegepast bij drukloze leidingen of kleine lekkages. De onschadelijke rook die door de leiding gejaagd wordt maakt zelfs het allerkleinste lek visueel.

Vochtmeting

Bij deze lekdetectie meten we de hoogste concentratie aan vocht en lokaliseren zo de lekkage.