Hoe werken we?

1
booth_pipe_coating_0220

 

Diagnose en opstelling herstellen leiding zonder breken

 • De buisleidingen worden gecontroleerd op zuiverheid.
 • Waar nodig herstellen we verbindings- en fixatiestukken.
 • Tijdens het herstelproces worden kleppen verwijderd en tijdelijk vervangen door verbindings- en koppelstukken.
 • Nog overblijvend water wordt afgezogen uit de leiding.
 • We testen op lekken door lucht te pompen in het buizensysteem.
 • Indien nodig worden tijdelijke omloopleidingen geïnstalleerd.

 

2
booth_pipe_coating_0350

 

Reiniging van de buisleiding

 • Het buizensysteem wordt gedroogd met verwarmde hoge luchtdruk.
 • Met behulp van geconditioneerde warme lucht brengen we een niet-toxisch schuurmiddel in. Dit middel verwijdert alle roest- en corrosiedeeltjes.
 • Het verwijderde corrosiemateriaal wordt verzameld in een opvangunit.
 • Opnieuw wordt fijne lucht door de buizen geblazen om resterend afval en fijn stof te verwijderen.

 

3
booth_pipe_coating_0440

 

Aanbrengen van binnenlaag in buisleiding

 • Het gereinigde buizensysteem wordt eerst opnieuw opgewarmd. Op die manier creëren we een optimale inwendige oppervlakteomgeving oppervlakte omgeving (ofwel een ander woord).
 • Met hoge druk wordt er nogmaals getest op lekken.
 • Door middel van warmwaterluchtstroom brengen we een drinkwaterveilige epoxylaag in.
 • Na het aanbrengen van een epoxylaag wordt er nog continu gecontroleerde lucht door het buizensysteem gestuurd om de verharding van de epoxy te bevorderen.

 

4
booth_pipe_coating_0500

 

Wedersamenstelling van het systeem en evaluatie

 • Eens de epoxylaag verhard is, worden alle kleppen en verbindingsstukken opnieuw gemonteerd op hun oorspronkelijke plaats.
 • We testen opnieuw uitvoerig op lekken en voeren een algemene controle uit.
 • Water, volume en doorstroming worden getest.